wizja

Logistyka jest branżą globalną. Realizując powierzane nam zadania, łączymy dostawców i odbiorców nie tylko z terenu całej Polski, ale także z Europy i Bliskiego Wschodu. Chcemy wspierać naszych Klientów w ich współpracy z firmami zagranicznymi, a także uczestniczyć w międzynarodowym transporcie jako rzetelny i wiarygodny partner biznesowy.

Mamy świadomość tego, że będąc odpowiedzialnym przewoźnikiem, mamy obowiązek dbać o środowisko naturalne. Z tego względu jedną z gałęzi naszej działalności jest specjalistyczny transport materiałów niebezpiecznych, ponieważ jesteśmy pewni, że możemy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla tego typu ładunków.

Dążymy do nawiązywania współpracy nie tylko z firmami partnerskimi w Polsce, ale także z przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Głównym motorem wzrostu 4 Way Logistics są bowiem wiedza i doświadczenie, zdobywane zarówno przy realizacji własnych projektów, jak i w ramach współpracy z innymi przedstawicielami naszej branży.