Magazynowe

Dzięki usłudze magazynowania towarów oferta 4 Way Logistics jest kompleksowa. Przewóz ładunków często wiąże się z koniecznością krótko- lub długoterminowego ich magazynowania. Być może przywieziony przez nas ładunek będzie musiał poczekać na sygnał od Ciebie, że Twoja firma jest już gotowa do odbioru zamówienia? A może towary przed wysłaniem do Twoich klientów, kontrahentów lub partnerów będą musiały poczekać w naszych magazynach na wysyłkę w zaplanowanym przez Ciebie terminie? Dzięki magazynowaniu ładunków to my dostosowujemy się do Twoich oczekiwań, niezależnie od tego, z jakim wyprzedzeniem dostarczysz je do nas.

Magazyny z którymi współpracuje 4 Way Logistics przystosowane są do przechowywania wszelkiego rodzaju ładunków – także tych, które wymagają kontrolowanej temperatury.