Kryteria wyboru przewoźnika

Przy analizie ofert współpracy i wyborze Przewoźników bierzemy pod uwagę:

  • skład, wiek i stan techniczny taboru,
  • posiadane wyposażenie techniczne pojazdów, a przy przewozach towarów niebezpiecznych – wyposażenia ADR,
  • licencje i zezwolenia, które posiada Przewoźnik,
  • wysokość posiadanego ubezpieczenia OCP,
  • referencje i opinie (w tym pozytywne opinie na giełdach transportowych),
  • kompetencje personelu,
  • ceny usług.